Roczniki "Koninianów"


Zespół redakcyjny


1. Stanisław Sroczyński
2. Lech Hejman
3. Piotr Paweł Rybczyński
4. Zygmunt Kowalczykiewicz
5. Janusz Sznajder
6. Janusz Gulczyński
7. Włodzimierz Kowalczykiewicz

Działy:


Z kart przeszłości (historia). Wspomnienia z dziejów Konina (w tym pamiętnikarstwo). Tworzyli(ją) wizerunek miasta. Inspiracje kulturalne. Z życia Towarzystwa Przyjaciół Konina. Barwy codzienności (ewent Foto). Informacje o wydawnictwach o mieście.