Internauto, kierując kursor na wybrany numer "Koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr 2 czerwiec 2003r.
Święty Wojciech w Morzysławiu Zygmunt Pęcherski
Nr3Lipiec 2003r.
Loża masońska w Koninie Zygmunt Pęcherski
Zatopiony kościółek Zygmunt Pęcherski
Kościół w Starym Mieście Zygmunt Pęcherski
Nr 9 16- 21 grudnia 2003r.
Wąsoska opowieść wigilijna Zygmunt Pęcherski
Nr 3 (12) 9-15 marca 2004r.
O nazwie Mikorzyn Zygmunt Pęcherski
Nr 8 (17) 17- 23 sierpnia 2004r.
Dziedzic Lubrański kusi po śmierci Zygmunt Pęcherski