Internauto, kierując kursor na wybrany numer "Koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr 6( 51) czerwiec 2007r.
Moja mała ojczyzna - Konin- Osada Cukrownia Gosławice Olejniczak Zdzisława
Nr 8( 53) sierpień 2007r.
"Moja małą ojczyzna- czyli ciąg dalszy cukrowników" Olejniczak Zdzisława
Nr 9( 54) wrzesień 2007r.
Małe ojczyzny -budujemy kościół część 3 Olejniczak Zdzisława
Nr 10( 55) październik 2007r.
Tym, którzy zginęli, aby inni mogli żyć" (Sagi o Cukrowni Gosławice -dokonczenie) Olejniczak Zdzisława
Nr 8( 65) sierpień 2008r.
"Ziemia Konińska mlekiem słynąca" Olejniczak Zdzisława