Internauto, kierując kursor na wybrany numer "Koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr 6(27) 28 czerwca - 4 lipca 2005r.
Kościół Królewskiej troski Jerzy Łojko
Nr 9(30) 20 -26 wrześnie 2005 r.
Kiedy odchodzisz Jerzy Łojko