Internauto, kierując kursor na wybrany numer "Koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr1(inauguracyjny )Maj 2003r.
Ludzie Konina-czasy Fin de siclle"u (cdn) Kamila Czerwińska
Nr2 czerwiec 2003r.
Ludzie Konina-czasy Fin de siclle"u cz. II Kamila Czerwińska