Internauto, kierując kursor na wybrany numer "Koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr 8( 77) sierpień 2009r.
Listy do redakcji Mieczysław Bryzgalski
Nr 10( 79) październik 2009r.
Konińskie obozy harcerskie lat 40. XX wieku Mieczysław Bryzgalski
Nr 8( 90) lipiec 2010r.
Konińskie obozy harcerskie lat 40. XX wieku Mieczysław Bryzgalski
Nr 9( 91) sierpień 2010r.
Czesiek "Grucha" Śliwiński i jego koszykarze Mieczysław Bryzgalski