Internauto, kierując kursor na wybrany numer "koninianów" przeczytasz artykuł.


Nr 1( 34)31 stycznia- 6 lutego 2006r.
Konin w styczniu 1945 roku. Stanisław Andrzejewski
Nr 2(35)luty 2006
Pierwsze godziny wolności. Stanisław Andrzejewski
Nr 3( 36)marzec 2006r.
Tygodnie po wyzwoleniu. Stanisław Andrzejewski
Nr 4( 37)kwiecień 2006r.
Lokomobile i tokarki. Stanisław Andrzejewski
Nr 5( 38) maj 2006r.
"U Zarmeby" Stanisław Andrzejewski
Nr 9( 42) wrzesień 2006r.
Konin we wrześniu 1939 roku. Stanisław Andrzejewski